TORSDAG 10 DECEMBER
Gårdavägen 2, Göteborg

Grundläggande facklig kurs hösten 2020 - dag 4

Kursen genomförs under fyra dagar.

7 september 2020
8 oktober 2020
9 november 2020
10 december 2020

Tider samtliga dagar kl 9.00 - 16.00

Gårdavägen 2, Göteborg, Konferenslokal Vingen, bottenplan.

Sacorådet genomför under andra halvåret 2020 en fyradagarskurs för nya skyddsombud och fackliga företrädare. Anmäl dig till den grundläggande facklig grundkursen.

Kursinnehåll

Störst utrymme ges grundläggande samverkans-och arbetsmiljöutbildning. Andra områden som tas upp är

  • lönebildning
  • rehabilitering
  • mötes-och förhandlingsteknik
  • förtroendemannalagen
  • diskriminering
  • LAS och AB.

Föreläsningar varvas med diskussioner och gruppövningar.

Kursledare är Caroline Löfdahl och Sacoförbundens kommunombud medverkar som föreläsare.

Plats: Gårdavägen 2, Göteborg, Konferenslokal Vingen, bottenplan.

Har du frågor kontakta Caroline Söderlind Löfdahl på mejl, caroline.lofdahl@saco.goteborg.se eller på 0703–149042

Inbjudan att lämna till chef vid ansökan om ledighet hittar du här. 

Välkomna
Sacorådet i Göteborgs Stad

Kontakt vid frågor Caroline Söderlind Löfdahl caroline.lofdahl@saco.goteborg.se