TORSDAG 12 MARS
Stampgatan 15, Göteborg

Grundläggande facklig kurs våren 2020 - dag 3

Kursen genomförs under fyra dagar.

22 januari 2020
17 februari 2020
12 mars 2020
16 april 2020

Tider samtliga dagar kl 9.00 - 16.00

Våning 4 Utbildningslokal

Sacorådet genomför under första halvåret 2020 en fyradagarskurs för nya skyddsombud och fackliga företrädare.

Kursinnehåll

Störst utrymme ges grundläggande samverkans-och arbetsmiljöutbildning. Andra områden som tas upp är

  • lönebildning
  • rehabilitering
  • mötes-och förhandlingsteknik
  • förtroendemannalagen
  • diskriminering
  • LAS och AB.

Föreläsningar varvas med diskussioner och gruppövningar.

Kursledare är Caroline Löfdahl och Sacoförbundens kommunombud medverkar som föreläsare.

Plats: Stampgatan 15, våning 4 utbildningslokal. Hållplats Svingeln. Ring på tryckknapp (Saco) som sitter vid entrédörr så öppnar vi.

Har du frågor kontakta Caroline Söderlind Löfdahl på mejl, caroline.lofdahl@saco.goteborg.se eller på 0703–149042

Välkomna
Sacorådet i Göteborgs Stad