MÅNDAG 26 OKTOBER
Sacorådets kansli, Stampgatan 15, vån 4

Ny som Skyddsombud

13:00 - 16:00

Sacorådet anordnar halvdagsutbildningar för dig som nyligen fått ett uppdrag som skyddsombud och som inte gått den grundläggande fackliga kursen

Under denna halvdag tar vi upp:

  • Vad ska vi uppnå med arbetsmiljöarbetet?
  • Vad innebär det att vara skyddsombud?
  • Samverkan med arbetsgivaren.
  • Lagar och regler för arbetsmiljöarbetet.
  • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Arbetsmiljöarbetet och Samverkan Göteborg
  • Skyddsrond, skyddskommité samt andra begrepp.
  • Stöd i ditt uppdrag som skyddsombud.

Använd denna inbjudan när du söker ledighet med lön hos din chef.

Anmälan ny som skyddsombud

Kontakt vid frågor Eva Karlefjärd eva.karlefjard@saco.goteborg.se 031-367 9191