ONSDAG 27 SEPTEMBER
Stampgatan 15, vån 4

Grundläggande facklig kurs hösten 2023

Kursen genomförs under 2 dagar hösten 2023, och sedan en uppföljningsdag i januari 2023
27 september
25 oktober
januari (ej bokat tid)

Alla dagar 9-16

Sacorådet, Stampgatan 15, vån 4

Sacorådet genomför under första halvåret 2023 en tredagarskurs för nya skyddsombud och fackliga företrädare anställda i Göteborgs stad. I år kommer vi att fokusera på hur samverkan i Göteborg fungerar och vår roll som fackliga företrädare. På vilket sätt kan vi påverka arbetsgivarens olika förslag, hur går möten till, riskbedömningar mm. Vid uppföljningsdagen i januari så kollar vi mer på lönebildning, diskrimineringslagen och era erfarenheter av hur samverkan fungerar.

Kursinnehåll

Störst utrymme ges Göteborgs Stads samverkansavtal där vi går igenom delar av Medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen och Förtroendemannalagen och hur Göteborgs Stad samverkanssystem är tänkt att fungera. 

Andra områden som vi berättar om är:

  • mötes-och förhandlingsteknik
  • Sacoråd och lokala sacoråd
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), Organisatoriskt arbetsmiljö (OSA), risk och friskfaktorer, 
  • Andra lagar - diskrimineringslagen och LAS t ex
  • Andra kollektivavtal - flextidsavtal 
  • Lönebildning - hur går det till 

Föreläsningar varvas med diskussioner och gruppövningar.

Kursledare är Eva Karlefjärd och Sacoförbundens kommunombud medverkar som föreläsare.

Plats: Utbildningen sker i Sacorådets lokaler Stampgatan 15, vån 4

Anmälan görs i formuläret nedan. Glöm inte att begära ledigt för facklig utbildning hos dina arbetsgivare i god tid. 

Information om kursen hittar du här

Har du frågor kontakta Eva Karlefjärd på mejl eva.karlefjard@saco.goteborg.se eller på 0736-657460

Välkommen önskar Sacorådet!

Anmälan

Fackligt uppdrag