MÅNDAG 28 AUGUSTI
Traktören

Välkommen till Sacorådets Upptaktsdag måndag 28 augusti 13.15 - 16.30

13:15 - 16:30

Infosalen, Traktören Köpmansgatan 21

Arbete och Hälsa är eftermiddagens tema. Hur skall vi nå ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas?

Vi har bjudit in två föreläsare som båda skall prata om temat arbete och hälsa. 

Johannes Nordholm är leg.psykolog med stort konstintresse. Han kommer att prata om konstens betydelse för hälsan. Hur kan konstnärligt skapande och att ta del av konst verka hälsofrämjande? 

Elisabet Palmér berättar om HälsoSAm,  Hälsofrämjande arbete inom Göteborgs Stads Program för attraktiv arbetsgivare. Elisabet Palmér arbetar som planeringsledare på Stadsledningskontoret. 

Efter föreläsningen är det öppet för dialog.

Upptaktsdagen är till för dig som har uppdrag som facklig förtroendeman inom samverkan, som skyddsombud eller styrelserepresentant. Vi ses på Traktören, Köpmansgatan 20, Infosalen (en trappa ner)

Varmt Välkomna önskar 

Sacorådet i Göteborgs Stad

 

Kontakt vid frågor Eva Karlefjärd eva.karlefjard@saco.goteborg.se 0736-657460