TISDAG 11 MARS

Arbetsmiljöträff

13:00 - 15:00

Arbetsmiljöträffarna syftar till att underlätta kontakt och informationsspridning mellan Sacos skyddsombud i staden. Träffarna är främst att likna vid en nätverksträff där gemensamt viktiga frågor kan dryftas. Vi lär av varandra! Andra förtroendevalda i samverkansgrupper än skyddsombud är också välkomna på dessa träffar. Du kan anmäla dig till arbetsmiljöträffen antingen genom att maila Eva Stockfelt eller via formulär nedan.

Aktuella frågeställningar

  • Stödmaterial för skyddsombud
  • Arbetsmiljöutbildning i staden, för chefer och skyddsombud
  • Vi samtalar förstås också om nytt på arbetsmiljöområdet där deltagarna lyfter aktuella arbetsmiljöfrågor

 

 

Kontakt vid frågor Eva Stockfelt eva.stockfelt@saco.goteborg.se 031-368 5760