TISDAG 13 MAJ

Arbetsmiljöträff

13:00 - 15:00

Välkomna på arbetsmiljöträff Sacorådets träffar för skyddsombud. Arbetsmiljöträffarna syftar till att underlätta kontakt och informationsspridning mellan Sacos skyddsombud i staden. Träffarna är främst att likna vid en nätverksträff där gemensamt viktiga frågor kan dryftas. Vi lär av varandra! Andra förtroendevalda i samverkansgrupper än skyddsombud är också välkomna på dessa träffar.

Kontakt vid frågor Eva Stockfelt eva.stockfelt@saco.goteborg.se 031-368 5760