MÅNDAG 3 MARS

Göteborg samverkar för framtiden

13:00 - 17:00

Hur kan vi rusta och motivera fler ungdomar till högre utbildning?

Göteborgs Stad och Saco i Göteborg inbjuder till ett halvdagsseminarium kring hur vi kan få fler ungdomar att vara bättre rustade inför högre studier och att välja att läsa vidare. Inbjudan riktar sig till dig som är politisk beslutsfattare i Göteborgs Stad (i nämnder, skolutskott samt centrala politiker), jobbar på Göteborgs universitet, i näringslivet eller är tjänstemän i Göteborgs Stad (förvaltningschefer).

Ladda ner inbjudan

Kontakt vid frågor Eva Stockfelt eva.stockfelt@saco.goteborg.se 031-368 57 60