MÅNDAG 23 SEPTEMBER

Styrelsemöte

09:00 - 12:00

Sacorådet håller styrelsemöte.

Vi håller till på kansliet på Stampgatan 15, Göteborg

Här kan du ladda ner föredragningslistan.

Kontakt vid frågor Anders Anderssson anders.andersson@saco.goteborg.se 031-3685756