TORSDAG 10 OKTOBER

Facklig handledning II

14:00 - 16:00

Sacokansliet, Stampgatan 15. Hållplats Svingeln

Under vår fackliga handledning diskuterar vi gemensamt era aktuella frågor och dilemman. Arbetsmiljö, samverkan och rollen som facklig förtroendevald/skyddsombud. Max 10 deltagare.

Anmälan

Kontakt vid frågor Caroline Löfdahl Söderlind caroline.lofdahl@saco.goteborg.ser Tel: 0703-149042