FREDAG 22 NOVEMBER

Facklighandledning III

08:30 - 10:30

Sacokansliet, Stampgatan 15. Hållplats Svingeln.

Under vår fackliga handledning diskuterar vi gemensamt era aktuella frågor och dilemman. Arbetsmiljö, samverkan och rollen som facklig förtroendevald/skyddsombud. Max 10 deltagare.

Anmälan

Kontakt vid frågor Caroline Löfdahl Söderlind caroline.lofdahl@saco.goteborg.se Tel: 0703-149042