TORSDAG 22 MAJ

Frukostseminarium för chefer

08:00 - 10:00

Sacorådet bjuder in chefer (medlemmar i något Sacoförbund) till inspirerande frukostmöten vid 3-4 tillfällen per år. I år är temat "Hållbart ledarskap i den goda organisationen.

"Individuella och organisatoriska förutsättningar för det hållbara ledarskapet"

Katrin Skagert arbetar sedan oktober 2013 med övergripande arbetsmiljöfrågor på Stadsledningskontoret i Göteborgs stad. Hon arbetade tidigare vid Institutet för stressmedicin som forskare med inriktning hälsofrämjande organisation och ledarskap. Drivkraften i hennes arbete är att "göra nytta" för verksamheten genom att översätta teori till praktisk handling. Vid seminariet kommer hon att ge en tillbakablick på den forskning hon och hennes forskarkollegor bedrivit och öppna för en dialog om centrala strategiska frågor för att få hållbara chefer i Göteborgs stad.

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 031-3685756