ONSDAG 8 OKTOBER

Fördjupningsdag arbetsmiljöfrågor. Kursen är nu fulltecknad.

09:00 - 16:00

Fördjupningsutbildning för skyddsombud och fackligt förtroendevalda. Utbildningen vänder sig i första hand till skyddsombud och förtroendevalda som gått grundutbildningen för flera år sedan. Se inbjudan i bilaga nedan.

Fördjupningsutbildning arbetsmiljo hösten 2014.pdf

Kontakt vid frågor Anna Ström anna.strom@saco.goteborg.se 031-368 57 60