TORSDAG 2 OKTOBER

Vad vill Saco med samverkan II

08:30 - 12:00

Samverkansutbildning för förtroendevalda kring Samverkan Göteborg. Se bilaga

Vad vill Saco med Samverkan Göteborg.pdf  OBS. Seminariet är nu fulltecknat. Anmäl dig till annat datum.