Aktuellt och angeläget april 2014

Aktuell information från Sacorådet i Göteborgs stad

Publicerad: Onsdag 23 apr 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 30 okt 2014

Ur iunnehållet:

Diskriminering i arbetslivet, filmer från "Göteborg samverkar, jämställt arbetsliv och Saco deltar på West Pride 2014. ,