Extra CSG

Kommunstyrelsen har utsett tillförordnad stadsdirektör. Se bilaga.

Publicerad: Onsdag 20 aug 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 29 okt 2014