Fyra frågor till våra SDN-politiker

Sacorådet har ställt fyra frågor till SDN blocken som berör arbetstagarnas arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och förutsättningar för att kunna skapa god verksamhet för brukarna. Politikernas eventuella svar kommer vi att skicka ut till samtliga medlemmar.

Publicerad: Fredag 21 mar 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 30 okt 2014