För dig som är chef

Publicerad: Torsdag 20 jan 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 22 aug 2023

När du som chef behöver ha stöd från facket utifrån din arbetsmiljö eller är i en situation där du behöver råd som rör anställning, arbetsrätt, löner och villkor så har du här en sammanställning vart du kan vända dig inom respektive förbund.

Akademikerförbundet SSR
Svensk chefsförening
Kontakt: 08-617 4400

Akavia
https://www.akavia.se/for-dig-som-ar/chef/
010-303 7500

DIK                                                                       
Stöd för chefer och ledare | Fackförbundet DIK
Telefon: 08-480 040 00
fraga@dik.se

SRAT
https://www.srat.se/Medlemskapet/medlemskap-i-srat/yrkesverksam2/Chef/
kansli@srat.se
08-442 44 60
Kontaktperson Göteborg
Erik Torstensson
Ombud SRAT
Telefon: 031-366 45 06
E-post: erik.torstensson@forskola.goteborg.se

Sveriges Arbetsterapeuter
Kontaktperson Göteborg
Maria Knutsson
Kommunombud Sveriges Arbetsterapeuter
Telefon: 031-366 76 90
E-post: maria.knutsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Sveriges Arkitekter
Kontaktperson Göteborg
Neda Sherafat
Ordförande lokalföreningen
Telefon:031-3680072
E-post: neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se

Sveriges Fysioterapeuter                                 
Kontaktpersoner Göteborg   
Peter Carlmark                        
peter.carlmark@aldrevardomsorg.goteborg.se

Sveriges Ingenjörer
https://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/Chef/
Kontaktperson Göteborg
Stefan Wirtberg
Kommunombud, huvudskyddsombud och ordförande för
Sveriges Ingenjörer för Göteborg Stads förvaltningar
Tel: 031-3650173
E-post: stefan.wirtberg@lf.goteborg.se

Sveriges Psykologförbund
Kontaktperson Göteborg
Anette Ingridsdotter Schwartz
Ordförande Göteborgs Stads Psykologförening
Tel:031-365 98 13
E-post: anette.schwartz@grundskola.goteborg.se

Sveriges Skolledare
Skolledarna
Kontaktperson Göteborg
Anders Ehlén
Regional facklig förtroendeman
Tel: 031 368 57 59
E-post: anders.ehlen@saco.goteborg.se