När börjar dataskyddsförordningen (GDPR) och EU:s dataskyddsreform gälla?

Dataskyddsförordningen (GDPR) och EU:s dataskyddsreform börjar tillämpas den 25 maj 2018.