Frågor & svar

Här kan du hitta svaret på några av de frågor du har om dataskydd.

Välj en kategori

Vi ska hålla en kurs med övernattning och måste skicka deltagarlistor till kursgården. Behövs samtycke och hur kan vi i så fall formulera det?

Behöver vi teckna biträdesavtal med utbildningsföretaget Föreläsningar AB?

Får vi skicka ut en enkät till tidigare medlemmar?

Vad gäller om vi i ett biträdesavtal godkänt att de får anlita underbiträden som har server utanför EU/EES?

Är arbetsgivaren personuppgiftsansvarig eller biträde när de upplåter sin IT-miljö åt en facklig organisation?

Finns det ett bra enkätverktyg på webben som våra föreningar kan använda?

Finns det en bra samtyckestext att ha på anställningsavtal?

Har en medlem rätt att förbjuda överföring av personuppgifter till försäkringsbolag?

Hur påverkas vi av text om begränsat skadestånd i ett PuB-avtal?

Går det att låta medlemmar godkänna att inbjudan (exempelvis till digitala möten) skickas öppet?

Kan vi hänvisa till GDPR och tvinga arbetsgivaren att lämna ut uppgifter om anställda?

Vad gäller för cookies på hemsidan?