Behöver vi teckna biträdesavtal med utbildningsföretaget Föreläsningar AB?

Föreläsningar AB har i uppdrag att genomföra seminarier för förbundets räkning. Medlem får en inbjudan av förbundet att utan kostnad gå på seminarier hos Föreläsningar AB. Medlemmen anmäler sig på hemsidan hos Föreläsningar AB. Medlem anger även i vilket fackförbund personen är medlem i. På detta vis lämnar inte förbundet ut några personuppgifter till Föreläsningar AB. Listan på deltagare får förbundet av Föreläsningar AB. Förbundet kan även ta del av (en avidentifierad) utvärdering.

Föreläsningar AB är med denna hantering personuppgiftsansvarig och bör begära in samtycke vid anmälan som informerar den som anmäler sig att uppgifterna kommer att delas med förbundet för att kontrollera att personen verkligen är medlem. Ni ska inte teckna biträdesavtal.