Finns det en bra samtyckestext att ha på anställningsavtal?

En anställd kan inte samtycka till att arbetsgivaren använder personuppgifter i ett visst syfte. Den anställde anses vara i en beroendesituation och ett sådant samtycke är inte giltigt.

Mer lämpligt är att hänvisa till en personuppgiftspolicy som arbetsgivaren tar fram och att det där står hur uppgifter används. Det bör också definieras om det kan vara en intresseavvägning om bilder syns på hemsidan (kan vara relevant för vissa titlar) medan andra behandlingar såsom att skicka uppgifter till pensionsbolag bygger på kollektivavtalet (avsättning till pension).

Den som anställs behöver inte kryssa i någon ruta om att personen godkänner en policy. Det är arbetsgivaren som beslutar om personuppgiftspolicyn och att skriva under anställningsavtalet är att godkänna anställningsvillkoren som helhet.