Finns det ett bra enkätverktyg på webben som våra föreningar kan använda?

Av de gratisverktyg som finns på webben så finns det inte något verktyg som vi känner till som också uppfyller villkoren enligt GDPR. Om det är gratis att använda verktyget tar de i stället in pengar på annat sätt, vilket oftast är att använda personuppgifterna för att sälja annonser.

Om ni anser att ni ändå måste använda gratisverktyg så gäller det att hitta det minst dåliga alternativet. För att minimera riskerna för den enskilde så bör ni åtminstone:

  • inhämta ett samtycke till behandlingarna
  • se till att inte ladda upp mejladresser till verktyget (går att klistra in länk i annat mejl)
  • informera de som får erbjudande om enkäten hur uppgifterna behandlas samt om de hanteras utanför EU.