Går det att låta medlemmar godkänna att inbjudan (exempelvis till digitala möten) skickas öppet?

Den formella termen enligt GDPR för att godkänna något är att samtycka. Om en person samtycker till att röja medlemskapet inom en viss grupp så finns det inga problem med att bjuda in på det viset. Ett förslag på text är:

Jag samtycker till att inbjudningar från Saco-Arbetsgivare skickas öppet (exempelvis genom kalender i Outlook) vilket då visar mitt namn för andra som får inbjudan.

Viktigast här är att det blir tydligt vad personen samtycker till. Om en person tar tillbaka ett samtycke får inte längre namnet skickas öppet på det viset.

Ett alternativ är att mejla ut inbjudan som hemlig kopia till medlemmarna. De som anmäler sig får sedan en kalenderinbjudan. Lämpligen sker detta till alla när anmälningstid gått ut så dessa inte behöver skicka kalenderinbjudningar löpande. Deltagarna kommer då se andra som kommer på mötet precis som de skulle gjort om de hade närvarat fysiskt.