Har en medlem rätt att förbjuda överföring av personuppgifter till försäkringsbolag?

Lämpligast är att låta försäkringserbjudandet ingå som del av medlemserbjudandet. En överföring av personuppgifter till ett försäkringsbolag bygger då inte på samtycke utan grundar sig på medlemsavtalet som helhet.

Därmed är det artikel 6.1.b som avses som rättslig grund. Undantaget finns i artikel 9.2.b då det lämnas till tredje part (nödvändig överföring pga avtal inom området sociala förmåner o socialt skydd).