Hur påverkas vi av text om begränsat skadestånd i ett PuB-avtal?

Det är tyvärr ganska vanligt att det i PuB-avtal står att biträdets ekonomiska ansvar begränsas till specifikt belopp eller den summa ni betalar per år till biträdet.

Det är en fördel för er att det i texten i stället står att om tillsynsmyndigheten delar ut sanktionsavgifter ska parterna verka för att agera i enlighet med artikel 82.3 och påtala att den part som brutit mot GDPR är den part som blir ansvarig. Det kan ge biträdet en trygghet i att ni inte kan kräva ersättning för fel som uppstått pga er. Det ger framför allt er en trygghet i att om biträdet gjort något fel och får en sanktionsavgift så begränsas inte deras ansvar.

Artikel 82.3 lyder: ”Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska undgå ansvar enligt punkt 2 om den visar att den inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade skadan.”