Kan vi hänvisa till GDPR och tvinga arbetsgivaren att lämna ut uppgifter om anställda?

GDPR sätter inget hinder för att få ut uppgifter från arbetsgivare så länge det går att finna stöd i lag eller kollektivavtal (ex inför förhandling). Det går däremot inte att med stöd av GDPR tvinga arbetsgivaren att lämna ut uppgifter med stöd av GDPR.

Arbetsgivaren kan lämna ut uppgifter om anställda till fackförbund utan att bryta mot GDPR så länge det finns ett specifikt syfte (inom ramen för lag eller avtal). Det finns en AD-dom (nr 23/21) som säger att arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal kan lämna ut uppgifter om alla anställda utan att bryta mot GDPR.

Det behöver dock finnas ett specifikt ändamål. Det räcker inte att en förening vill veta vilka som är medlemmar för det är den fackliga organisationens uppgift att ha koll på. Ändamål som ger stöd för denna utlämning av uppgifter är t.ex. en löneöversyn eller MBL-förhandling.

Länkar till information om AD-domen:

AD 2021 nr 23 (rättsfall från Arbetsdomstolen) | Sören Öman (sorenoman.se)

Dataskyddsförordningen hindrar inte arbetsgivare att följa Tobaksavtalet och lämna kopior på anställningsbevis till den lokala fackliga organisationen - LO-TCO Rättsskydd AB (fackjuridik.se)