Vi ska hålla en kurs med övernattning och måste skicka deltagarlistor till kursgården. Behövs samtycke och hur kan vi i så fall formulera det?

Ni behöver informera om de behandlingar som ni normalt inte gör för medlemmar. I det här exemplet behövs samtycke för att lämna ut personuppgifter till kursgården eftersom uppgifterna avslöjar den enskildes fackliga medlemskap. 

Här är ett förslag på sådan text:
Kursgården behöver ditt namn för att kunna ge dig ett rum. Om du inte samtycker till att vi lämnar ut ditt namn kan vi inte erbjuda dig övernattning.
”Jag samtycker till att mitt namn skickas till kursgården för rumsbokning.”