Rapporter

Här samlar vi våra officiella rapporter.

Publicerad: Fredag 7 sep 2018

Senast uppdaterad: Fredag 7 sep 2018

Årsrapport 2021
En årsrapport från Sacos dataskyddsombud.

Årsrapport 2020
En årsrapport över dataskyddsombudets syn på Sacofederationens arbete gällande dataskyddsarbetet.

Rapport 1 2019
En årsrapport över dataskyddsombudets syn samt en avrapportering av insatser.

Rapport 1 2018
Förbunden behöver göra konsekvensbedömningar. Vi rekommenderar att de hjälps åt med detta.

Personuppgiftsansvar inom federationen
Sacos dataskyddsombuds syn på personuppgiftsansvar för olika parter inom federationen. Uppdaterad version 2021

Lokala föreningars personuppgiftsansvar
När är en lokal förening personuppgiftsansvarig? Vi reder ut rollerna.
Version från 2019

Personuppgiftsansvar i relation till externa parter
Sacos dataskyddsombuds syn på personuppgiftsansvar i relation till externa parter.