Vägledningar (EU)

Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har tagit fram ett antal vägledningar som stöd för tolkningar av GDPR. På denna sida hittar ni mer information om dessa.

Publicerad: Torsdag 22 jul 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 22 jul 2021

Nedan följer en sammanställning över de vägledningar som tagits fram av EDPB sedan 2018 vilka jag ser som de mest relevanta för oss. Det finns länkar till EDPB:s landningssida där dokumentet går att läsa eller laddas ner.

För att se den fullständiga informationen kring vägledningar och rekommendationer, klicka här för att komma till EDPB:s hemsida. 

Det går också att läsa vilka av vägledningarna som togs fram av WP29-gruppen som senare kom att godkännas av EDPB via denna länk. De vägledningarna gäller fortfarande om ingen ny har tagits fram.

Vägledning 07/2020 om begreppen personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträde
Slutlig version, publicerad 7 juli 2021

Vägledning 8/2020 gällande direktmarknadsföring i sociala medier
Slutlig version, publicerad 13 april 2021

Vägledning 04/2021 om uppförandekoder
För publik konsultation fram till 1 oktober 2021

Vägledning 01/2021 gällande rapportering av personuppgiftsincidenter
Version 1.0 (för publik konsultation)
Slutlig version (engelska)

Vägledning 4/2019 om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
Svensk version publicerad 20 oktober 2020

Vägledning 05/2020 om samtycke
Svensk version publicerad 4 maj 2020

Vägledning om dataskyddsombud
Antagna av WP29-gruppen (godkänd av EDPB 2018)