Välkommen till AkademikerFöreningen på SAS

SAS AkademikerFörening (SAF) är den naturliga intresseorganisationen för universitets- och högskoleutbildade inom SAS. Vi företräder samtliga medlemmar som är anslutna till förbund i Saco.

För att bli medlem i SAF så ska du anmäla dig till någon i Styrelsen

Samtliga fackförbund som hör till Saco finns på webbplatsen www.saco.se