Bli medlem

Vi samlar alla akademiker som är med i ett Sacoförbund som t ex Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna.

Publicerad: Torsdag 27 apr 2017

Senast uppdaterad: Fredag 23 mar 2018

Att vara med i SAS AkademikerFörening kostar inget. Du som redan är med i ett SACO förbund behöver bara kontakta någon av styrelsemedlemmarna, se under Styrelsen, så listar vi dig hos oss. Om du som akademiker ännu inte är ansluten, hjälper vi dig gärna att hitta till rätt förbund eller så kan du själv öppna länken www.saco.se/forbund där hittar du samtliga förbund.

Fördelen med att vara med i SAS AkademikerFörening är att du får lokal information om SAS t ex lokal lönestatistik och information kring förhandlingar..