Styrelsen

Publicerad: Torsdag 20 apr 2017

Senast uppdaterad: Söndag 24 feb 2019

Claes Ter Schiphorst, ordförande
Avdelning: STODW-P
Telefon: 070 997 1419

Peter David, vice ordförande
Avdelning: STOET
Telefon: 070 997 2027

Mikael Berg, styrelseledamot
Avdelning: STOGF

Carlota de Cullhed, styrelseledamot
Avdelning: STOWD 

Tomas Holm, styrelseledamot
Avdelning: STOKZ-E

Gunnar Langestad, styrelseledamot
Avdelning: STOEY

Robin Miles, styrelseledamot
Avdelning: STOPT

Katarina Johansson, styrelseledamot
Avdelning: STOPV

Per Lindqvist, styrelseledamot
Avdelning: STOOM-Q

E-post och övriga telefonnummer hittar du i SAS outlook