Våra frågor

Här hittar du de frågor som styrelsen arbetar med

Publicerad: Torsdag 27 apr 2017

Senast uppdaterad: Fredag 23 mar 2018

  • Utifrån givna ramar i kollektivavtalet förhandlar vi fram nya löneavtal och övriga förmåner som kan vara av intresse för medlemmarna

  • Vi deltar kontinuerligt i MBL- förhandlingar för att bevaka våra akademikers intresse t ex vid omorganisationer, chefstillsättningar, förflyttningar och i arbetsmiljöfrågor

  • Vi stöttar och hjälper medlemmar på individnivå när så behövs

  • Vi hjälper till om något händer på arbetsplatsen och svarar på frågor om lön, pension, försäkringar och andra frågor som är relaterade till anställningen..