Trycksaker från Saco

Rapporter, broschyrer, och andra publikationer som Saco givit ut. En del finns som pdf att ladda ner, andra finns att beställa.

Publicerad: Torsdag 18 sep 2014

Senast uppdaterad: Måndag 31 aug 2015

Trycksaker från Saco

Vägar till ny kunskap 19 september 2017

Digitalisering, robotisering och automatisering påverkar alla på...

Lönegap mellan akademiker med svensk och utländsk bakgrund 12 juli 2017

Saco har för första gången studerat löneskillnader med fokus på medlemmar med...

Psykisk ohälsa bland akademiker 28 juni 2017

Akademiker är den grupp där den psykiska ohälsan har ökat snabbast de senaste...

Saco Sjukvård 12 juni 2017

En broschyr som presenterar de tio förbund som samverkar i Saco Hälso- och...

Vara skyddsombud 21 februari 2017

En skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen...

Your money – with and without a collective agreement 10 februari 2017

Collective agreements are of great financial significance when you retire or...