Välkommen till Sveriges Arkitekters löneenkät 2017!

En bra lönestatistik är grunden för vår mest populära medlemsförmån; den individuella lönerådgivningen. Ju fler som svarar desto större tyngd får lönestatistiken vid lönesamtal och förhandlingar.

Enkäten är i år kortare och tar endast några minuter att besvara, och ditt svar är mycket värdefullt för oss!

Klicka på länken nedan för att komma till din enkät:

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=username

Med vänliga hälsningar
 
Charlotta Holm Hildebrand
T f Förbundsdirektör