Har du rätt lön?

Ta chansen och bidra till Sveriges bästa lönestatistik för ekonomer! Löneenkäten tar cirka sex minuter att besvara.

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=username

Vi är intresserade av ditt svar oavsett om du har låg eller hög lön eller om din lön ännu inte reviderats i år. Alla svar är viktiga.

Dina svar behandlas självklart med sekretess och sammanställs så att enskilda medlemmar inte kan identifieras.
 
Den nya lönestatistiken blir tillgänglig via vår hemsida i januari 2018.
 
Med vänlig hälsning
Sören Lundgren
Statistikansvarig, Civilekonomerna
08-556 91 213
soren.lundgren@civilekonomerna.se