Välkommen till Sveriges Farmaceuters löneenkät 2017

Vi vill kunna fortsätta erbjuda den bästa lönestatistiken för farmaceuter och hoppas därför självklart att du som medlem bidrar genom att besvara enkäten!

Du kommer att besvara ett antal frågor om läget i oktober 2017. Frågorna är anpassade efter vilken situation du befinner dig i, t.ex. vilken sektor du arbetar inom.

Klicka på länken nedan för att komma till din enkät:

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=username

Alla uppgifter hanteras konfidentiellt. Enkäten är krypterad vilket innebär att ingen utomstående kan ta del av dina svar. Dessutom kommer resultatet att presenteras på ett sådant sätt att enskilda individers uppgifter inte går att identifiera.

Undrar du något kring enkäten hör då gärna av dig till Christer Borg christer.borg@sverigesfarmaceuter.se, 08-507 999 03. Om du har problem med enkäten, länkarna eller liknande, kontakta då Martin Götherström, martin.gotherstrom@sverigesfarmaceuter.se, 08-507 999 02.

Har du en kollega som är medlem men som inte fått sin enkät, be då hon/han kontakta oss för hjälp.

Vänliga hälsningar

Christer Borg
Förhandlingschef
Sveriges Farmaceuter