Välkommen till din arbetsmarknads- och löneenkät!

Till din hjälp behöver du uppgifter om aktuell lön i oktober 2017. Den lönestatistik vi sammanställer är avidentifierad.  Med aktuella uppgifter kan förbundet ge lönerådgivning, förhandla och opinionsbilda.

Klicka på länken för att svara på enkäten:

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=username

Har du funderingar kring denna enkät är du självklart välkommen att kontakta förbundet på telefon 08-567 06 100 alternativt skicka ett mail till enkatsvar@fysioterapeuterna.se

Din insats räknas!

Med vänliga hälsningar
Fysioterapeuterna

Ps. Fungerar inte länken ovan kan du gå till www.fysioterapeuterna.se/loneenkat. Logga in med ditt medlemsnummer och fyra sista siffror i ditt personnummer.