Hej och tack för att du vill svara på löneenkäten och bidra till din och andra medlemmars lönestatistik! 

En god lönestatistik är väsentlig för det fackliga arbetet och en viktig informationsskälla för dig som enskild medlem, t ex vid bedömandet av ditt löneläge.

Klicka på länken nedan för att komma till din löneenkät:

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=username

Med vänliga hälsningar
Kyrkans Akademikerförbund