Oktober månad innebär tid att svara på årets löneenkät.
 
En av våra mest efterfrågade medlemsförmåner är lönestatistik. Lönestatistiken bygger på uppgifter som vi samlar in från dig som medlem. Du lämnar dina uppgifter genom att klicka på länken nedan och svara på frågor om lön, var du arbetar, och om du har bytt jobb, vilket tar några minuter:

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=username

Uppgifter om lön behandlas alltid konfidentiellt och presenteras endast på sammanställd nivå.
 
Vänliga hälsningar
SRAT