MAKRO

SVERIGES
SAMHÄLLSEKONOMISKA
FORUM

6 - 7 oktober 2020

Vår Gård
Saltsjöbaden

Mer information om program och anmälan kommer under våren 2020!

  • Hur kommer klimatförändringar påverka arbetsmarknaden, utbildningssystemet och samhällsekonomin?

    För fjärde gången erbjuder Saco dig en unik möjlighet att diskutera Sveriges ekonomiska utmaningar tillsammans med ledande företrädare för regering och riksdag, näringsliv, arbetsmarknadens parter och akademin.