Om Makro

Makro är Sveriges viktigaste forum för svensk samhällsekonomi. Här lever det akademiska samtalet och programmet tar utgångspunkt i den senaste forskningen. Möt andra inflytelserika aktörer över gränserna och diskutera utmaningarna, vägvalen och framtiden för svensk ekonomisk politik.

Makro är en mötesplats skapad av Saco i syfte att på djupet diskutera möjligheterna och de politiska vägvalen i svensk ekonomi.

Saco är en facklig centralorganisation som länge arbetat för att högre utbildning ska löna sig, för bättre arbetsvillkor för akademiker och för ett jämställt arbetsliv. Förutsättningarna för att lyckas i det arbetet avgörs ofta av hur det går för svensk ekonomi och att vi har ett välfärdssystem som ger trygghet, även när man av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Därför är det självklart att Saco engagerar sig i de samhällsekonomiska frågorna.

Vår förhoppning är att Makro ska bidra till en framtidsinriktad och problemorienterad diskussion kring samhällsekonomiska frågor. 

Makro är ett forum där vi hoppas att människor möts i samtal över gränserna. Forskare, politiker, fackliga representanter och näringslivet är alla viktiga aktörer i Svensk ekonomi. Makro strävar efter en diskussion om de viktiga framtidsvalen baserad på forskning och kunskap.

Makro äger rum på Vår Gård i Saltsjöbaden. En plats som kan skapa den kreativa, öppna och lite förutsättningslösa stämning som behövs för att våga lyfta blicken och tänka nytt.