Program - Hur kan vi färdas väl genom livet?

Välkommen till spännande föredrag och djupa diskussioner om välfärd, finansiering och ojämlikhet på Sveriges viktigaste samhällsekonomiska forum. Programmet uppdateras löpande med nya talare.

Senast uppdaterad: Måndag 22 okt 2018

Dag 1 - från kl. 09.30

 

Offentlig välfärd – nu och framöver

Hur ser utvecklingen ut och vilka utmaningar står den svenska välfärdsmodellen inför? – John Hassler | Professor i internationell ekonomi | Stockholms universitet


Skatterna i framtiden

Det svenska skattesystemet i ett internationellt perspektiv. Vad finns det för utmaningar för vårt skattesystem? – Åsa Hansson | Docent i nationalekonomi | Lunds universitet

Föredraget avslutas med ett samtal mellan Åsa och:

 • Bettina Kashefi | Chefsekonom | Svenskt Näringsliv
 • Mats Persson | Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson | Liberalerna
 • Ola Pettersson | Chefsekonom | LO

Mycket vill ha mer – Efterfrågan på offentligt finansierade välfärdstjänster

Efterfrågan på tjänster ökar när inkomsterna stiger, samtidigt förändras människors krav på välfärdsystemen. Individen vill ha vård på sina villkor. 
David Granlund | Docent i nationalekonomi | Umeå universitet

Föredraget avslutas med ett samtal mellan David och:

 • Anna Ingmanson | Chef Närsjukvård | Stockholms läns landsting
 • Lisa Gellerhed van Duin | Expert i hälso- och sjukvårdsjuridik
 • Martin Lindman | VD | Doktor.se
  Fler deltagare kan tillkomma.

Fördelning mellan offentlig och privat

Det har vuxit fram blandmodeller i Sverige. Privata anordnare av utbildning, sjukvård och skola får ersättning från staten, och allt fler ”toppar upp” med försäkringar. – Henrik Jordahl | Docent i nationalekonomi | Institutet för Näringslivsforskning 

Föredraget avslutas med ett samtal mellan Henrik och:

 • Anna Pettersson Westerberg | Chefsekonom | Svensk Försäkring 
 • Daniel Färm | Chef | Tankesmedjan Tiden
 • Filippa Reinfeldt | Chef affärsutveckling och public affairs | Aleris
  Fler deltagare kan tillkomma.

Gäst: Elisabeth Svantesson (M)


Svensk inkomstfördelning i ett internationellt perspektiv

Income inequality in Sweden from an OECD perspective 
Jon Pareliussen | Ekonom | OECD


Välfärden ur ett annat perspektiv

Ett intellektuellt samtal mellan 

 • Henrik Grape | Präst | Svenska Kyrkan
 • Lisa Pelling | Statsvetare och utredningschef | Arena Idé
 • Niklas Olsson Yaouzis | Doktor i praktisk filosofi och civilekonom

 

Dagen avslutas med middag och kvällsprogram.


 

Dag 2

 

Skillnaderna och ojämlikheten växer – vad betyder det?

Presentationer av kunskap och fakta varvas med rundabordssamtal och kaffe.

Ojämlikhet på arbetsmarknaden

Vilka har svårast att komma in på arbetsmarknaden? 
Anders Forslund | Professor i nationalekonomi | Uppsala universitet & IFAU

Ojämlikhet i utbildning

Snedrekrytering, skillnader i skolresultat och skillnader mellan skolor.
Jonas Vlachos | Professor i nationalekonomi | Stockholms universitet

Ojämlik hälsa

Ojämlikheter i hälsa ökar i Sverige. Socioekonomiska faktorer spelar roll liksom regionala skillnader, skillnader mellan yrken, kön och kultur. 
Anna Sjögren | Docent i nationalekonomi och forskare | IFAU

Avslutande samtal mellan Anna, Anders och Jonas och publiken.


Detta bör den nya regeringen göra åt problemen med välfärdens finansiering

Panelsamtal mellan

 • Håkan Frisén | Prognoschef | SEB
 • Mari Broqvist | Koordinator | Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet
 • Karin Svanborg-Sjövall | VD | Timbro
 • Saeid Esmaeilzadeh | Visionär & entreprenör
  Fler deltagare kan tillkomma.

Konferensen avslutas med lunch kl. 13.00.


 
Programmet uppdateras löpande och fler talare tillkommer.