Deltagare

Här presenteras deltagarna på årets konferens. Listan uppdateras löpande fram till konferensen.

Senast uppdaterad: Måndag 28 aug 2023

Akademikerförbundet SSR Chefsekonom
Akademikerförsäkring VD
Akavia Chefsekonom
Almega Chefsekonom
AMF Chef kund och affär
Arbetsförmedlingen Analysdirektör
Arbetsgivarverket Chefsekonom
Arbetsmarknadsdepartementet Utredare
Arena Idé Chefsekonom
Business Finland Senior Advisor
Danske Bank Privatekonom
Danske Bank Sparekonom
DIK Ordförande
DIK Utredningsansvarig
Ekonomifakta/Svenskt Näringsliv Nationalekonom
Finansdepartementet Departementsråd
Finansdepartementet Enhetschef, enheten för ekonomisk politik och fördelning IEA
Finansdepartementet Biträdande enhetschef, enheten för ekonomisk politik och fördelning IEA
Finansdepartementet Enhetschef enheten för styrning och internationellt ekonomiskt samarbete
Finanspolitiska rådet Kanslichef
Folksam Chefsekonom
Fondbolagens förening VD
Fondbolagens förening Chefsanalytiker & vice VD
Fores VD
Fores Klimatpolitisk expert
Fores Samhällspolitisk expert
Företagarna Chefsekonom
Företagarna Samhällspolitisk chef
Grön Ungdom Språkrör
Hyresgästföreningen Chefsekonom
Konjunkturinstitutet Enhetschef, offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad
Konjunkturinstitutet Forskningschef
Konjunkturinstitutet Prognoschef
LO Ordförande
LUF Ordförande
Medlingsinstitutet Statistikansvarig
Medlingsinstitutet Nationalekonom konjunkturlönestatistik
Medlingsinstitutet Nationalekonom & utredare kollektivavtal & förhandling
Medlingsinstitutet Utredare lönestrukturstatistik
Naturvetarna Förbundsdirektör
Naturvetarna Ordförande
PwC Risk Advisory Leader
Ratio Professor & grundare
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet Ledamot
Riksdagen, Finansutskottet Ledamot
Riksdagen, Finansutskottet Suppleant
Riksdagen, Skatteutskottet Ledamot
Riksgälden Avdelningschef ekonomisk analys
Riksrevisionen Revisionsdirektör
Riksrevisionen Enhetschef
Saco Ordförande
Saco Chefsekonom
Saco Kanslichef
Saco studentråd Ordförande
Saco studentråd Vice ordförande
SEB Sparekonom
SIEPS Senior Researcher in Economics
Sjunde AP-fonden Ordförande
Sjätte AP-fonden Ordförande
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner Ekonom
SNS Forskningsledare
SNS Medlemschef, forskningsledare
SNS Chef forskningsprogrammet
SPP Strateg & sparekonom
SRAT Ordförande
SULF Ordförande
Svensk Försäkring Chefsekonom
Svenskt Näringsliv Expert på lönebildning
Svenskt Näringsliv Expert på pensioner och försäkring
Svenskt Näringsliv Nationalekonom
Sveriges Arkitekter Kanslichef
Sveriges Arkitekter Samhällspolitisk chef
Sveriges Ingenjörer Samhällspolitisk chef
Sveriges läkarförbund Chef Politik och profession
Sveriges Lärare Kanslichef
Sveriges Lärare Samhällspolitisk chef
Sveriges Lärare Ordförande
Sveriges Psykologförbund Utredare
Sveriges Tandläkarförbund Kanslichef
Swedbank Prognoschef
Swedbank Sparekonom
TCO Samhällspolitisk chef
TCO Samhällsekonom
Tillväxtanalys Chefsekonom
Timbro VD
Timbro Chefsekonom
Unionen Chefsekonom
Vänsterpartiet Ekonom och skattepolitisk expert