Ett bevis på att Omstart behövs

Hur går man tillväga när man är ny i Sverige? Var vänder man sig och vad ska man tänka på? För de allra flesta är det långt ifrån självklart.

Publicerad: Torsdag 8 nov 2012

Nyckelord:
Integration

För några veckor sedan fick Saco ett mail. I mailet berättade Johannes om sin flickvän som snart skulle flytta till Sverige från Ukraina. Han berättade att hon hade en akademisk utbildning och ett bra arbete i sitt hemland. Han var mån om att hon så snabbt som möjligt skulle lära sig svenska för att kunna komma in på arbetsmarknaden här. Men han visste inte var han skulle vända sig eller hur han skulle gå tillväga. Eftersom han hade hittat Sacos integrationsportal Omstart frågade han om Saco kunde hjälpa till.

Detta är bara ett av många exempel på varför det behövs mer och bättre information till nyanlända invandrare. Ett stort problem är att informationen som faktiskt finns tillgänglig inte finns samlad i en gemensam informationsbank. Pär Karlsson är kommunikatör med ansvar för integrationsfrågor på Saco. Han tycker att man kan jämföra informationen till nyanlända i Sverige med turistinformationen.

- För turister som kommer till Sverige finns det en gemensam informationscentral. Det är enkelt att hitta rätt information och det är självklart var man vänder sig för hjälp. För en nyanländ från ett annat land gäller det att ta sig igenom ett snårigt system av information som är fördelad på flera olika myndigheter. Många av de invandrade akademiker jag träffar upplever att det svenska systemet är väldigt krångligt.

Sacos Omstart är en viktig kanal mot gruppen nyanlända invandrare med akademisk utbildning. Därför har Saco genomfört ett flertal gruppintervjuer med målgruppen för att göra webbsidan ännu bättre. Saco kommer även att ta fram en checklista som ska underlätta processen och leda till ett snabbare insteg på arbetsmarknaden.

- I längden krävs det att regeringen tar ett samlat grepp kring integrationsfrågan. I ett sådant grepp tänker vi oss att Omstart borde drivas ifrån statligt håll. Fram till dess fortsätter vi vara lyhörda mot målgruppen för att kunna möta dem med information och därmed förenkla och förkorta vägen till ett bra jobb. Att så många fastnar i arbetslöshet eller underkvalificerade jobb är ett gigantiskt slöseri med resurser, säger Pär Karlsson.

Hur det gick för Johannes? Pär Karlsson svarade genom att ge honom några enkla men användbara råd. Johannes tackade glatt och konstaterade att andras hjälp bleknade i jämförelse. Visserligen ett gott betyg till Saco, men framförallt ett dåligt betyg till de myndigheter som finns till för att hjälpa nyanlända invandrare i Sverige.

Kontaktpersoner

Daniel Olemyr, Innehållsansvarig, digitala kanaler
daniel.olemyr@saco.se

08-613 48 49

073 - 639 59 00