Nytt samhällspolitiskt program antaget

Saco har ett nytt samhällpolitiskt program för de kommande fyra åren. Kongressen har tagit ställning till allt ifrån integration och socialförsäkringar till skatter och arbetsrätt. – Nu är plattformen lagd för nästa kongressperiod, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Fredag 15 nov 2013

Efter två intensiva förhandlingsdagar har kongressens ledamöter fattat beslut om inriktningen på Sacos arbete de kommande åren.

Styrelsens proposition ”Akademikernas ansvar” har stötts och blötts i olika utskottsgrupper som nu kommit överens om ett gemensamt innehåll.

Sammantaget är det ett dokument som tar ett helhetsgrepp på samhällets utveckling samtidigt som det fokuserar på några väl utvalda områden.

Det handlar om bland annat om socialförsäkringarna, där Saco ska verka för att taket i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas rejält. Men även om miljön och den personliga integriteten, nya arbetsområden där kongressen gett Saco uppdraget att utöka verksamheten. Det betyder bland annat att Saco ska verka för en lag om integritetsskydd i arbetslivet.

Livslönen ska därutöver vara en särskild fokusfråga för Saco. Alla akademiker ska ha möjlighet att tredubbla sin lön. När det gäller föräldraförsäkringen är en tredelning ett steg i rätt riktning mot ett jämnare uttag, enligt kongressen som även beslutade att Saco ska ta ett större ansvar för skolans utveckling. Det är inte acceptabelt att skolpengen och den fria etableringsrätten låter dimensioneringen av olika utbildningar ske okontrollerat, enligt kongressen.

Saco vill även att meddelarskyddet ska gälla privata aktörer som finansieras med offentliga medel och att skattesystemet ska reformeras för att minska möjligheterna till skatteplanering genom val av driftsform för företag.

Saco ska också driva på för att det införs någon form av omställningskonton för att främja ett livslångt lärande och att socialförsäkringssystemen ska ge studenterna en förbättrad trygghet jämfört med i dag.

- Vi har fattat viktiga beslut för Sacos framtida arbete. Nu är plattformen lagd för nästa kongressperiod, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Kongressens synpunkter ska nu infogas i programmet och det slutgiltiga dokumentet kommer att läggas upp på Saco.se så snart förändringarna är genomförda.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

070-649 16 62