TORSDAG 26 OKTOBER

Gilla jobbet - den hållbara arbetsplatsen

09:00 - 16:30 Folkets Hus och Norra Latin vid Norra Bantorget

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Första aktiviteten som genomförs inom satsningen är ett event med temat ”Den hållbara arbetsplatsen”.

Den hållbara arbetsplatsen är en mötesplats för dig som vill ta del av den senaste forskningen, utbyta erfarenheter samt få nya idéer, tips och verktyg. Inspireras av en mängd seminarier – det finns något för alla. Just nu pågår arbetet med att fylla dagen med intressant innehåll, men du kan redan nu anmäla dig till eventet.

Läs mer och anmäl dig här: gillajobbet.se