Personuppgiftslagen

Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om behandling av personuppgifter.

När du beställer prenumeration via Sacos webbplats kommer din e-postadress att sparas i ett databasbaserat register som används för att skicka dina prenumerationsbrev. När du avslutat alla dina prenumerationer via webbplatsen så raderas e-postadressen.

När du anmäler dig till seminarier och konferenser via Sacos webbplats kommer dina uppgifter att sparas i ett databasbaserat register som används för att administrera dessa.

Saco ansvar för all behandling av dina personuppgifter, vilken sker i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. Saco är skyldig att på din begäran rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om huruvida det finns personuppgifter om dig registrerade hos Saco och vilka uppgifter som i förekommande fall behandlas. Om du vill ha sådan information måste du inkomma med en skriftlig och undertecknad ansökan till Saco.

Du kan läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.