Hur ställer sig akademikerna till AI?

Sveriges akademiker känner både framtidstro och oro över AI. Sacos nya undersökning visar att hela två av tre akademiker känner oro över AI-utvecklingen. Samtidigt tror en majoritet av alla akademiker att AI kommer att effektivisera deras arbete. För att få en djupare förståelse har vi intervjuat fem akademiker om deras arbete och syn på användningen av AI.

Publicerad: Torsdag 9 nov 2023

Senast uppdaterad: Torsdag 9 nov 2023

Kommer AI att ta våra jobb?

Vi har besökt Örebro för att träffa Amy Loutfi, professor i datavetenskap och vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet. Vi har pratat med henne om vad AI är, hur det påverkar akademisk utbildning och om AI kommer att ta våra jobb.


Kan du inte se videon?

Vi bäddar in våra filmer från vår YouTube-kanal. För att kunna se denna film på vår hemsida, behöver du godkänna samtliga cookies på saco.se.

Vill du inte acceptera cookies, går filmen att se på YouTube: Klicka här för att se intervjun med Amy.

 

AI ställer utbildningsystem på sin spets. Hur testar vi, hur vet vi att studenterna har den kunskap de ska ha.

Amy Loutfi

          

Saco har genomfört intervjuer med personer från olika yrkesgrupper som alla har en stark relation till AI i sin yrkes- eller fackliga roll. AI. Vi ville veta mer om deras arbete och syn på användningen av AI. ​

 • Amy Loutfi, professor i datavetenskap och vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet. 
  Örebro

 • Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin och ordförande i Läkarförbundets digitaliseringsråd
  Värmland

 • Stefan Wänstedt, forskare och fackligt förtroendevald vid Ericsson Research
  Umeå

 • Timmy Johansson, socionom och verksamhetsutvecklare i Jönköpings kommun
  Jönköping

 • Viktoria Josefsson, enhetschef på Arbetsförmedlingen
  Göteborg

 

 

Som facklig, i den mån fråga om AI kommer upp, är det kanske viktigaste att man har en förståelse för medlemmarnas rättigheter, att deras personliga data behandlas på ett bra sätt och inte hamnar på fel ställe. Det måste vi ha koll på.

Stefan Wänstedt

Vad behöver fackliga representanter kunna om AI?

På Ericsson Research i Umeå jobbar Stefan Wänstedt, forskare och fackligt förtroendevald. Vi har frågat honom om hans relation till AI, både i hans yrkes- och fackliga roll på Ericsson. 

För att kunna se denna film, behöver du godkänna samtliga cookies på saco.se. Vill du inte acceptera cookies, går filmen att se på YouTube: Klicka här för att se intervjun med Stefan.

Hur kommer AI att förändra läkaryrket? 

Saco möter Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin, ordförande i Läkarförbundets digitaliseringsråd och anställd på en vårdcentral i Värmland. Vi har frågat henne om användning av AI inom vården. 

För att kunna se denna film, behöver du godkänna samtliga cookies på saco.se. Vill du inte acceptera cookies, går filmen att se på YouTube: Klicka här för att se intervjun med Marina.

Finns det några nackdelar med att använda AI?

Timmy Johansson jobbar som socionom och verksamhetsutvecklare på Jönköpings kommun. Vi har frågat honom om införandet av AI inom socialtjänsten – finns det några nackdelar? Och vad är drömscenariot?

För att kunna se denna film, behöver du godkänna samtliga cookies på saco.se. Vill du inte acceptera cookies, går filmen att se på YouTube: Klicka här för att se intervjun med Timmy.

Bör myndigheter använda AI? 

Saco har intervjuat Viktoria Josefsson. Viktoria arbetar som Enhetschef på Arbetsförmedlingen i Göteborg. Vi har frågat henne om myndigheter verkligen bör använda AI? Och om ja – har de rätt kompetens?

För att kunna se denna film, behöver du godkänna samtliga cookies på saco.se. Vill du inte acceptera cookies, går filmen att se på YouTube: Klicka här för att se intervjun med Viktoria.

Kontaktpersoner

Jenny Grensman, Utredare med EU-inriktning
jenny.grensman@saco.se

08-613 48 51

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62